IT-konsulter med personligt engagemang

Zenon

Sedan 1996 har vi levererat konsulttjänster inom IT och systemutveckling med kunden och kundens mål i fokus. Detta gör vi genom att erbjuda hög kompetens och stort personligt engagemang. 

Våra olikheter i bakgrund, kompetens och erfarenhet är vår styrka.
Det återspeglas i vilka vi är idag och vilka vi vill vara i morgon. 


Apropå vårt namn; Zenon var filosof från Elea (400-talet f.kr.) och paradoxens skapare. Paradoxen visar på svagheter i det system den skapas i – ur paradoxen föds nya tankar och idéer om bättre lösningar och metoder.