Vår ambition är att alltid hitta den bästa lösningen på kundens problem.
Här är några exempel på vad vi har gjort för våra kunder.

SL

Zenon står för IT-arkitektur, lösningsarkitektur samt implementation av realtidsegenskaperna. Förstudien har varit viktig för utveckling och integration av webb-teknik för Scadasystem i Citybanan.

SMHI

Utveckling och förvaltning av Mora, SMHI:s arkiv för observationer. Mora är ett komplett arkivsystem med laddning, lagring och åtkomstfunkitonaiitet. Zenon bidrar med lösningsarkitektur, informationsarkitektur och systemutveckling.

Polisen

Utveckling av polisens e-tjänster för anmälan av brott, söka tillstånd samt bidragande till polisens digitala medborgarkontakt.

Naturvårdsverket

Utveckling och förvaltning av Naturvårdsverkets system för sammanställning av Sveriges klimatrapportering till EU och FN.
Ett web-baserat system med en dynamisk datalagring möjliggör insamling, granskning och rapportering av klimatpåverkande ämnen i luften.

Migrationsverket

Utveckling och förvaltning av interna handläggningsstöd samt externa e-tjänster. Bidrar med arkitektur, utveckling och test inom automatisering, med mål att ge snabbare och korrekta beslut till den sökande.

Open System Group

Projektledning för integration till SL:s system för fastighetsautomation i Slussens nya bussterminal och programmet “Tunnelbanans Utbyggnad”.

Södra Skogsägarna

Bidragande till skydd av liv och egendom genom system för prevention av skogsbränder orsakade av blixtnedslag

Invisense

Underhåll och vidareutveckling av mjukvara för webapplikation, mobilapp och firmware för fuktscanner.